GDPR

Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) vill vi på Gagnefs Industrisnickerier informera om hur vi hanterar de personuppgifter som ni tidigare har lämnat till oss.

Gagnefs Industrisnickerier behandlar personuppgifter i syfte att kunna fullgöra avtal. De personuppgifter som du lämnat till oss kommer vi att lagra i vårt affärssystem och används för att upprätthålla en kontakt med er under vårt samarbete. De personuppgifter vi lagrar under samarbetets gång kan komma att ändras, kompletteras eller tas bort på er begäran. Uppgifterna kommer att lagras till dess att vårt samarbete avslutas dvs under garantitiden på produkterna.
Den tillsynsmyndighet som tar emot klagomål är datainspektionen och dit vänder du dig till om du inte är nöjd med hur personuppgifterna behandlas.

Har ni några frågor eller funderingar kontakta info@gis.se, så hjälper vi er.

GIS Gagnefs Industrisnickerier AB
info@gis.se
Telefon 0241-210 90